ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu

ul. Miodowa 23, woj. lubuskie 68-100 Żagań, tel. 68 478 77 11, fax. 68 478 11 12, sekretariat@zgm.zagan.pl    

ZGM w Żaganiu jest gminną jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego. Mienie zakładu jest mieniem komunalnym. Przedmiotem działania zakładu jest świadczenie usług na rzecz miasta oraz jego mieszkańców. Poza działalnością związaną z gospodarką mieszkaniową Zakład zarządza również cmentarzem komunalnym oraz targowiskiem miejskim w Żaganiu. Od stycznia 2012 roku na terenie zakładu prowadzone jest również tymczasowe przytulisko dla bezdomnych zwierząt.

Więcej


Inwentaryzacja cmentarza

Informujemy, że została przeprowadzona inwentaryzacja całego cmentarza. Groby, w których nikt nie był pochowany przez ostatnie 20…

Więcej

Kaja szuka domu, pomóż...

Płeć: suka. Wabi się kaja. Wiek około 2011 roku. W przytulisku przebywa od 26.07.2015r. Nr ewidencyjny 190.…

Więcej