Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu jest gminną jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego. Mienie zakładu jest mieniem komunalnym. ZGM ma swoją siedzibę przy ulicy Miodowej 23.  Przedmiotem działania zakładu jest świadczenie na rzecz miasta oraz jego mieszkańców usług takich jak:

  • prowadzenie ewidencji całości zasobów komunalnych,
  • wynajmowanie lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
  • przyznawanie mieszkań oraz zamiana mieszkań,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją i stanem technicznym budynków (stanowiących własność lub współwłasność gminy),
  • ustalanie potrzeb remontowych budynków oraz lokali komunalnych,
  • reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
  • prowadzenie nadzoru nad realizacją zawartych umów.

Poza działalnością związaną z gospodarką mieszkaniową Zakład zarządza również cmentarzem komunalnym oraz targowiskiem miejskim w Żaganiu. Od stycznia 2012 roku na terenie zakładu prowadzone jest również  tymczasowe przytulisko dla bezdomnych zwierząt.