Portiernia (w godz. od 15:00 do 7:00, soboty, niedziele i święta 68 478 77 10
Sekretariat 68 478 77 11
Fax 68 478 77 12
Dyrektor 68 478 77 13
Główny księgowy 68 478 77 14
Kierownik księgowości,  Kadry i Płace 68 478 77 15
Księgowość 68 478 77 16
Kasa 68 478 77 17
Windykacja 68 478 77 19
Czynsze 68 478 77 18
Kierownik Nadzoru Właścicielskiego 68 478 77 22
Nadzór Właścicielski 68 478 77 23
Kierownik DOT 68 478 77 27
Inspektor Techniczny 68 478 77 27
Majster Ekipy Konserwacyjno-Porządkowej 68 478 77 26
Administracja cmentarza 68 478 77 25, 664 936 967