Zgłoszenia awarii w godzinach 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta 668 212 035 
Sekretariat 68 478 77 11
Fax 68 478 77 12
Dyrektor 68 478 77 13
Główny księgowy 68 478 77 14
Kierownik księgowości,  Kadry i Płace 68 478 77 15
Księgowość 68 478 77 16
Kasa 68 478 77 17
Czynsze 68 478 77 18
Windykacja 68 478 77 19
Kierownik Nadzoru Właścicielskiego 68 478 77 22
Nadzór Właścicielski 68 478 77 23
Kierownik DOT 68 478 77 27
Inspektor Techniczny 68 478 77 27
Administracja cmentarza 68 478 77 25 lub 664 936 967