Ogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofert Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-03-30
Informacja z otwarcia ofert Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 2020-03-19
Ogłoszenie o zamówieniu - wywóz odpadów komunalnych Data publikacji
Ogłoszenie nr 522259 2020-03-11
SIWZ odpady komunalne 2020-03-11
Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty 2020-03-11
Załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy 2020-03-11
Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia 2020-03-11
Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu postepowanie jednoetapowe 2020-03-11
Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie Grupa kapitałowa wykonawca nie przynależy 2020-03-11
Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie Grupa kapitałowa wykonawca przynależy 2020-03-11
Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz narzędzi 2020-03-11
Załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy 2020-03-11
Załącznik nr 9 do SIWZ zobowiązanie podmiotu 2020-03-11
Załącznik nr 10 do SIWZ klauzula obowiązek informacyjny dla zamawiąjacego art 13 2020-03-11
   
ARCHIWUM  
Ogloszenie nr 525770 2019-03-18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-03-29
Ogłoszenie  2017-07-06
SIWZ odpady komunalne 2017-07-06
Załącznik nr 1 formularz oferty 2019-03-18
Załącznik nr 2 formularz cenowy 2019-03-18
Załącznik nr 3 oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia 2019-03-18
Załącznik nr 4 oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe  2019-03-18 
Załącznik nr 5 wykaz narzędzi 2019-03-18
Załącznik nr 6 grupa kapitałowa 2019-03-18
Załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotu 2019-03-18
Załącznik nr 8 wzór umowy 2019-03-18
Załącznik nr 9  oświadczenie 2017-07-06  
Załącznik nr 10 oświadczenie 2017-07-06 
Załącznik nr 11 oświadczenie 2017-07-06 
Modyfikacja treści SIWZ 2017-07-14
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ 2017-07-14
Modyfikacja treści SIWZ zmiana załącznika nr 2 2017-07-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-07-14
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I 2017-07-17
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-21