Ogłoszenia Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 2024-06-21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2024-06-21
SIWZ odpady komunalne 2024-06-14
Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty 2024-06-14
Załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy 2024-06-14
Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2024-06-14
Załącznik nr 4 do SIWZ udostępnienie zasobów 2024-06-14
Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie grupy kapitałowej 2024-06-14
Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz narzędzi 2024-06-14
Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy 2024-06-14
   
   
ARCHIWUM Data publikacji  
Informacja z otwarcia ofert 2024-04-16
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Wywozów odpadów komunalnych 2024-04-16
Ogłoszenie o wyborze_najkorzystniejszej_oferty Data publikacji 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022-05-26
Informacja z otwarcia ofert Data publikacji 
Informacja z otwarcia ofert 2022-05-24
Plany postępowań o udzielenie zamówień na 2022 Data publikacji
Plany postepowania o udzielenie zamówień na 2022 2022-05-10
   
Ogłoszenie nr 525770 2019-03-18
   
Ogłoszenie  2017-07-06
SIWZ odpady komunalne 2017-07-06
Załącznik nr 1 formularz oferty 2023-05-05
Załącznik nr 2 formularz cenowy 2024-04-25
Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2024-04-25
Załącznik nr 4 do SIWZ udostępnienie zasobów 2024-04-25
Załącznik nr 5 grupa kapitałowa 2024-04-25
Załącznik nr 6 wykaz narzędzi 2024-04-25
Załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotu 2022-05-16
Załącznik nr 8 wzór umowy 2024-04-25
Załącznik nr 9  oświadczenie   2017-07-06  
Załącznik nr 10 oświadczenie  2017-07-06 
Załącznik nr 11 oświadczenie  2017-07-06 
Modyfikacja treści SIWZ 2017-07-14
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ 2017-07-14
Modyfikacja treści SIWZ zmiana załącznika nr 2 2017-07-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-07-14
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I 2017-07-17
Informacja z otwarcia ofert 2020-03-19